Penerbitan

Dasar Kebun Komuniti Bandar KPKT

Dasar ini diperkenalkan bagi memperkasa komuniti bandar untuk mengoptimumkan penggunaan tanah dan ruang persekitaran dengan melakukan aktiviti perkebunan. Sasaran DKKB ialah satu PPR, satu kebun komuniti. Selain itu, Dasar Kebun…

Jemari Hijau (Green Fingers)

Jemari Hijau atau Green Fingers adalah modul sokongan untuk memperkasakan Program Pembudayaan Landskap dan Rakan Taman. Modul-modul yang disediakan bertujuan untuk menggalakkan masyarakat melaksanakan aktiviti perlandskapan secara mudah, murah dan…

Panduan Penanaman Pokok Teduhan

Jemaah Menteri yang bermesyuarat pada 30 Mei 2007 telah membuat keputusan bahawa bagi menggalakkan orang ramai berjalan kaki sebagai gaya hidup sihat, pokok-pokok besar dan rendang hendaklah ditanam di sepanjang…

Buku Pokok Utama Berbunga

Terdapat banyak pokok utama berbunga tumbuh di sekitar kita. Keindahan warna yang menceriakan ini wujud hasil daripada bunga yang keluar pada musim-musim tertentu.

Buku Edible Landskap

Edible Landskap adalah satu pendekatan rekabentuk taman yang menggabungkan penggunaan tanaman makanan dan tanaman. Ia juga dikenali sebagai Laman Dapur, Taman Tumbuhan Makanan (Edible Garden) dan Taman Komuniti.

Buku Dasar Landskap Negara

Dasar Landskap Negara (DLN) merupakan panduan bagi menyediakan hala tuju pembangunan landskap negara, merangkumi dasar strategi dan pelan tindakan yang mampu menjadi pemangkin kepada Dasar Pembangunan Nasional (DPN).

Buku Kesan Abiotik Terhadap Pokok Ameniti

Buku ini mengandungi garis panduan dalam mengesan serta langkah-langkah pencegahan kesan abiotik terhadap pokok-pokok ameniti supaya mencapai sasaran sebagai pokok teduhan yang sihat dan selamat daripada ancaman yang boleh menjejaskan…
ms_MYBahasa Melayu
Tatal ke Atas