Buku Garis Panduan Landskap Negara Edisi 2

Garis Panduan Landskap Negara Edisi 2 (GPLN 2), tahun 2008 adalah merupakan semakan semula serta penambahbaikan ke atas Garis Panduan Landskap Negara yang telah diterbitkan pada tahun 1995. Penerbitan Garis Panduan Landskap Negara, 1995 oleh Unit Landskap, pada ketika itu di bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) adalah dibuat berdasarkan keputusan kerajaan supaya satu buku garis panduan yang lengkap berkenaan cara mewujud serta memelihara landskap yang cantik dan sempurna dapat diterbitkan.
 
Muat Turun:
 
1.   Isi Kandungan   (.pdf / 1,284Kb)
2.   Pendahuluan   (.pdf / 378Kb)
3.   Bahagian 1 – Pengenalan Landskap   (.pdf / 1,264Kb)
4.   Bahagian 2 – Landskap Lembut   (.pdf / 9,928Kb)
5.   Bahagian 3 – Garis Panduan Perancangan Landskap   (.pdf / 71,569Kb)
       (Bahagian 1/3Bahagian 2/3Bahagian 3/3)
6.   Bahagian 4 – Garis Panduan Landskap Lembut Untuk Kerja Landskap   (.pdf / 5,323Kb)
7.   Bahagian 5 – Kaedah Pengekalan dan Pemuliharaan Tanaman Sedia Ada   (.pdf / 910Kb)
8.   Bahagian 6 – Penyelenggaraan Landskap Lembut   (.pdf / 4,652Kb)
9.   Bahagian 7 – Tanaman Landskap   (.pdf / 7,851Kb)
10. Penutup   (.pdf / 245Kb)
11. Lampiran   (.pdf / 60,343Kb)
       (Bahagian 1/8,  Bahagian 2/8Bahagian 3/8Bahagian 4/8)
       (Bahagian 5/8,  Bahagian 6/8Bahagian 7/8Bahagian 8/8)
 
Tahun diterbitkan : 1995
 
UNTUK MAKLUMAN DAN KETERANGAN LEBIH LANJUT,
 
SILA HUBUNGI:
JABATAN LANDSKAP NEGARA
BAHAGIAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP
TEL.: 03-4047 0000
ms_MYBahasa Melayu
Tatal ke Atas