Buku Piawaian Produktiviti Penyelenggaraan Landskap

Tujuan penerbitan Piawaian Produktiviti Penyelenggaraan Landskap adalah sebagai satu petunjuk kepada kadar produktiviti kerja penyelenggaraan landskap.

Secara khusus, penerbitan piawaian adalah bertujuan sebagai panduan asas kepada agensi-agensi pelaksana terutamanya Pihak Berkuasa Tempatan untuk memantau perlaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan landskap yang dijalankan. Piawaian ini juga boleh digunapakai sebagai rujukan dan panduan kepada kontraktor dan semua individu yang terlibat dalam pembangunan landskap bagi memastikan kualiti kerja penyelenggaraan landskap yang dijalankan berada pada tahap yang terbaik.

Tahun diterbitkan : 2008

UNTUK MAKLUMAN DAN KETERANGAN LEBIH LANJUT,

SILA HUBUNGI:
JABATAN LANDSKAP NEGARA
BAHAGIAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP
TEL.: 03-4047 0000

ms_MYBahasa Melayu
Tatal ke Atas