Penerbitan

Penerbitan

Dasar Kebun Komuniti Bandar KPKT

Dasar ini diperkenalkan bagi memperkasa komuniti bandar untuk mengoptimumkan penggunaan tanah dan ruang persekitaran dengan melakukan aktiviti perkebunan. Sasaran DKKB ialah satu PPR, satu kebun komuniti. Selain itu, Dasar Kebun Komuniti Bandar ini diperkenalkan selari dengan peranan KPKT sebagai peneraju kemakmuran komuniti bandar dan persekitaran mampan.

Baca Lagi ...
Penerbitan

Jemari Hijau (Green Fingers)

Jemari Hijau atau Green Fingers adalah modul sokongan untuk memperkasakan Program Pembudayaan Landskap dan Rakan Taman. Modul-modul yang disediakan bertujuan untuk menggalakkan masyarakat melaksanakan aktiviti perlandskapan secara mudah, murah dan praktikal.

Baca Lagi ...
Penerbitan

Panduan Penanaman Pokok Teduhan

Jemaah Menteri yang bermesyuarat pada 30 Mei 2007 telah membuat keputusan bahawa bagi menggalakkan orang ramai berjalan kaki sebagai gaya hidup sihat, pokok-pokok besar dan rendang hendaklah ditanam di sepanjang jalan terutamanya pokok hujan-hujan.

Baca Lagi ...
Penerbitan

Buku Pokok Utama Berbunga

Terdapat banyak pokok utama berbunga tumbuh di sekitar kita. Keindahan warna yang menceriakan ini wujud hasil daripada bunga yang keluar pada musim-musim tertentu.

Baca Lagi ...
Penerbitan

Buku Garis Panduan Landskap Negara Edisi 2

Penerbitan Garis Panduan Landskap Negara, 1995 oleh Unit Landskap, pada ketika itu di bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) adalah dibuat berdasarkan keputusan kerajaan supaya satu buku garis panduan yang lengkap berkenaan cara mewujud serta memelihara landskap yang cantik dan sempurna dapat diterbitkan.

Baca Lagi ...
ms_MYBahasa Melayu
Tatal ke Atas