Forum “Perancangan Guna Tanah Ke Arah Sekuriti Makanan Negara”: Kebun Bandar – Satu Perkongsian Pengalaman

Forum “Perancangan Guna Tanah Ke Arah Sekuriti Makanan Negara”: Kebun Bandar – Satu Perkongsian Pengalaman

Forum of “Land Use Planning Towards National Food Security”: Urban Farming – An Experience Sharing

Tarikh: 12 November 2021

Tetamu: Mohd Saifuddin Ali (Pengarah Bahagian Promosi dan Industri Landskap, JLN)

Sempena: 100 Tahun Hari Perancang Bandar, PlanMalaysia

ms_MYBahasa Melayu
Tatal ke Atas