Build your garden

Interesting Tips

Tips To Build Your Garden

Tips Membina Taman Anda Bergantung kepada saiz dan tahap kesukaran rekabentuk taman, pembinaan boleh dilakukan sendiri atau dilantik kontraktor. Bagi mereka yang membina sendiri, beberapa kemahiran asas pertukangan, pembinaan dan hortikultur diperlukan. Langkah 1 – Spesifikasi, Kuantiti dan Harga Daripada Pelan Induk Taman yang telah dibuat, perekabentuk perlu menentukan spesifikasi komponen landskap lembut, landskap kejur

Read More ...