MODEL 'MALAYSIA IN BLOOM'

  • ‘Malaysia In Bloom’ (MiB) merupakan satu gagasan baru bagi menjadikan Malaysia sebagai Negara Taman Terindah.
  • Model ini mengambil contoh yang baik dari beberapa negara seperti Singapura dan Britain dengan mengesyorkan MiB sebagai program yang membawa rakyat Malaysia seterusnya dalam penglibatan komuniti untuk turut serta mengindahkan negara selaras dengan Wawasan Negara Taman Terindah.
  • Program komuniti ‘Malaysia In Bloom’ akan melibatkan semua komuniti yang komited untuk melaksanakan ‘Malaysia In Bloom’ di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak.
  • Program ini akan dilaksanakan di peringkat komuniti yang mana ianya melibatkan kumpulan dari persatuan penduduk taman perumahan. Kumpulan sasaran di peringkat komuniti ini akan membentuk dan bergerak dengan lebih besar lagi ke peringkat daerah (District in Bloom) dan seterusnya ke peringkat negeri (State in Bloom).
  • Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) yang terlibat secara aktif dalam bidang landskap dan pertanian bandar.

CARTA ALIR PROSES 'MALAYSIA IN BLOOM'

ms_MYBahasa Melayu
Tatal ke Atas