PERMOHONAN PENUBUHAN MALAYSIA IN BLOOM (MiB)

Perhatian:

  1. Sistem ini menggunakan emel sebagai ID log masuk sistem. Anda perlu memiliki emel yang sah.
  2. Satu emel penyelaras bagi satu akaun Komuniti MiB sahaja.
  3. Kelulusan atau penolakan permohonan akan dimaklumkan melalui emel.
Nama Kawasan Lapang * Keluasan (Ekar) *
Jumlah Keluasan 0 ekar

* Minimum keluasan bagi kawasan lapang adalah 0.5 ekar

Format yang dibenarkan: pdf, gif, jpg, png, jpeg. Saiz maksimum fail adalah 10MB.

SENARAI JAWATANKUASA MiB
Jawatan Nama * No. Telefon Bimbit * Alamat Emel
Pengerusi *
Timbalan Pengerusi *
Setiausaha *
Bendahari *
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6
Penyelaras (Pemegang ID) *
Alamat Surat Menyurat Penyelaras *

Pengesahan dan pengakuan pemohon:

Saya mengaku segala maklumat yang saya nyatakan di dalam borang ini adalah benar dan betul. Saya faham sekiranya ada di antara maklumat yang saya nyatakan di atas tidak benar/palsu, permohonan ini akan terbatal dengan sendirinya.
Batal

Nota: * Katalaluan sementara akan dihantar melalui emel sebaik sahaja butang hantar ditekan.